Wycena

Masz pytania, wątpliwości? Zadzwoń!

Tel.: 513 501 051

Tłumaczenia na język polski

 

Na temat cudzoziemców mówiących czy piszących po polsku krąży mnóstwo żartów. Jednym z nich jest historia, w której pewien Chińczyk wybrał się na zakupy. Niby żart, ale doskonale ilustrujący trudność gramatyczne, których natywni użytkownicy nie są świadomi, a mimo to nie popełniają rażących błędów konstrukcyjnych.

Pewien Chińczyk, udał się na zakupy do osiedlowego sklepu spożywczego:
– Dziń dobly, ci jest mąka?
– Nie ma mąka – odpowiada sprzedawczyni, zmierzywszy obcokrajowca wzrokiem.
Chińczyk chwilę wpatruje się w panią jak zaczarowany, kiedy ta już chce mu zacząć tłumaczyć na migi, ten pyta niepewnie:
– A ciemu pani uziwa mianownika ziamiast dopełniacia?

 

Używając języka ojczystego, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak trudny jest to system opisu, którym posługujemy się na co dzień. Czasy, tryby, odmiana przez osoby, rodzaje, liczby, przypadki, do tego ortografia i bezlitosna interpunkcja.

 

W świecie biznesu mówienie z obcym akcentem nikogo nie dziwi i nie stanowi problemu komunikacyjnego, co więcej bywa nawet na swój sposób urocze. Schody pojawiają się, kiedy cudzoziemiec zobowiązany jest przygotować jakiś dokument po polsku. Dla uzmysłowienia sobie skali trudności warto wspomnieć scenę ze szkoły, kiedy stojąc pod szkolną tablicą, trzeba było zrobić rozbiór logiczny zdania, rozpisać przydawki i dopełnienia. Całość wieńczył wykres uzasadniając, że spójnik występujący w zdaniu złożonym ma moc sprawczą, która robi z całości zdanie okolicznikowe przyczyny.

 

Z myślą o tłumaczeniach i tłumaczach prowadzone są zajęcia na uniwersytetach, pojawiają się specjalistyczne publikacje zwracające uwagę na trudność tzw. słowiańskich języków fleksyjnych, do których należy właśnie język polski. Mówiąc o specyfice pracy tłumacza, trzeba pamiętać, że oprócz samej gramatyki jest jeszcze fonetyka oraz alfabet naszpikowany głoskami typu ę,ą, ś, ź, ć które mają swoje odpowiedniki en, on, si, zi, ci.

 

Przyznacie, że jest w tym językowym bestialstwie jakiś urok. Gdybyście chcieli je docenić i mieli jakiś pomysł, jak przetłumaczyć wiersz dla sepleniących K.I. Gałczyńskiego pt. Strasna zaba, to zapraszamy do naszego biura tłumaczeń w Warszawie. Od dawna nie daje nam on spokoju… 😉

 

Pew­na pani na Mar­sal­kow­skiej
ku­po­wa­ła syn­kę z gro­skiem
w to­wa­zy­stwie swe­go męża, po­nu­re­go dra­ba;

Wy­cho­dzą ze skle­pu, pani w sloch,
w ksyk i w la­ment: – Mężu, och, och!
po­pats, po­pats, jaka stra­sna żaba!

Mąż był wy­zsy uzęd­nik,
pse­tarl mgłę w oku­la­ze i mówi:
– Ze­cy­wi­ście coś ska­ce po tro­tu­aze!

Cy to żaba, cy tez nie,
w każ­dym ra­zie ja tym za­in­te­re­su­ję się;
za­raz za­dzwo­nię do Ce­sła­wa,

a Ce­slaw niech za­dzwo­ni do Sy­mo­na –
nie wy­pa­da, zęby War­sa­wa
była na “ta­kie coś” na­ra­żo­na.

Dzwo­ni­li, dzwo­ni­li i po tsech la­tach
wre­scie schwy­ta­no żabę koło No­we­go Świa­ta;
a żeby spra­wa żaby nie ode­sta w mgli­stość,
uzą­dzo­no hi­sto­ryc­ną uro­cy­stość;

usta­wio­no try­bu­ny, spę­dzo­no tłu­my,
,,Stsel­ców” i “Fe­de­ra­stów” – Sło­wem, cale mia­sto.
Po­tem na try­bu­nę we­sla Wy­so­ka Fi­gu­ra
i kie­dy od­gzmia­ty wsyst­kie ,,hur­ra”,
Wy­so­ka Fi­gu­ra zece tak:

– Wspól­nym wy­sił­kiem zadu i spo­łe­ceń­stwa po­zby­li­śmy się ża­bie­go be­ze­ceń­stwa – pa­no­wie, do góry gło­wy i syje!
A spo­łe­ceń­stwo: – Ze­cy­wi­ście,
do­bze, ze tę żabę zła­pa­li­ście,
wsy­scy pse­to za­wo­łaj­my: “Niech żyje!”

 

 

Biuro tłumaczeń Verbo

Biuro tłumaczeń Verbo świadczy usługi z zakresu tłumaczeń zwykłych, uwierzytelnionych oraz specjalistycznych na terenie całego kraju, a także w obrębie Unii Europejskiej. Działamy przede wszystkim w takich miastach, jak Warszawa(siedziba), Katowice, Rybnik, Ostrava, Opava, Bohumin, Czeski Cieszyn i wiele innych. W każdym z naszych oddziałów znajdą Państwo tłumaczy różnych języków.

Pokaż Ukryj

Tłumacz angielskiego

W dzisiejszych czasach angielski uważany jest za język międzynarodowy. Za jego pośrednictwem prowadzi się więc interesy z zagranicznymi partnerami biznesowymi. O ile do rozmów wystarczy znajomość na poziomie komunikatywnym, o tyle do spisywania dokumentów niezbędny jest tłumacz przysięgły.

Tłumacz włoskiego

Jednym z ważniejszych języków w Unii Europejskiej jest również język włoski. Niestety w naszym kraju nie cieszy się on zbyt dużą popularnością. Jednak jeśli zachodzi potrzeba przetłumaczenia dokumentów z włoskiego na polski lub odwrotnie czy też odbycia spotkania z włoskimi kontrahentami, biuro tłumaczeń Verbo jest do Państwa dyspozycji.

Tłumacz czeskiego

W naszym kraju uważa się, że język czeski jest trudny i dziwny. Od lat Czechy pozostają jednak sąsiadami Polski. Wspólne interesy są więc nieuniknione, co oznacza, że rozmowy również.

Tłumacz rosyjskiego

O ile kiedyś w polskich szkołach lekcje języka rosyjskiego były obowiązkowe, o tyle dziś niewielu Polaków potrafi posługiwać się tym językiem. Wobec tego, w razie potrzeby biuro Verbo służy pomocą.

Tłumacz francuskiego

Język francuski prócz tego, że piękny, jest również bardzo trudny. Nie każdy miał kiedykolwiek okazję by w ogóle podjąć próbę nauki, a wielu poddało się po kilku lekcjach. W prowadzeniu interesów z zagranicznymi kontrahentami w języku francuskim pomogą więc tłumacze z biura Verbo.

Tłumacz niemieckiego

Niezależnie od tego czy to tłumaczenia zwykłe czy tłumaczenia techniczne w języku niemieckim, ważne aby dokumenty były spisane w sposób profesjonalny. Dlatego polecamy Państwa uwadze specjalistów w dziedzinie języka niemieckiego działających w biurze Verbo.